Derek Ogilvie maakt contact met Liv en Viktor

Liv – 2,5 jaar – Oetingen
In de algemene sessie is Liv het eerste kindje met wie Derek contact maakt. Sinds de geboorte van de 2,5-jarige Liv uit Oetingen hebben haar ouders Peter en Kristel en haar broertje Link geen rust meer in huis. Vooral ’s nachts houdt ze het gezin in haar greep. Hun nachten zien er sinds Liv het levenslicht heeft gezien bijna slapeloos uit. Daarvoor gaan ze ten rade bij Derek. Al bij de groepssessie wordt het voor Derek duidelijk waar Liv het moeilijk mee heeft. Hij slaat meteen de nagel op als hij de ouders vertelt dat Liv liefst alles zelf in de hand heeft. Ze wil zelf kiezen wat ze eet, wat voor kleding ze draagt én wanneer of hoe lang ze gaat slapen. In de privésessie haalt Derek aan waarom Liv het zo moeilijk heeft met slapen. Haar matras en haar nieuwsgierigheid blijken de twee grootste problemen. Met de tips van Derek gaan de ouders meteen aan de slag.

Viktor – 3,5 jaar – Brasschaat
Hierna komt Derek terecht bij de 3,5-jaar oude Viktor uit Brasschaat. Op het eerste gezicht lijkt Viktor een lief en schattig kereltje, maar thuis kan dat op elk moment abrupt omslaan. Wanneer Viktor een driftbui krijgt, is hij moeilijk te kalmeren. Ook ’s nachts is het niet evident om Viktor rustig te krijgen. Als ervaren kleuterleidster heeft Stefanie het moeilijk met Viktors gedrag. In de klas slaagt ze erin de kinderen onder controle te houden, maar thuis echter niet. Volgens Derek heeft het perfectionistische trekje van Stefanie veel te maken met Victors gedrag. Tijdens de privésessie probeert Derek nog meer te weten te komen. Viktor geeft het signaal dat zijn mama goed is zoals ze is. Ze hoeft niet steeds alles perfect te willen doen. Omdat Derek ervan overtuigd is dat Viktor zich in zijn vertrouwde thuisomgeving meer zal openstellen, gaat hij bij het gezin op huisbezoek. Hij blijft er zelfs overnachten…