'Het beest in mij moet nog los'

Sylvia had het vorige keer zwaar met haar taak als overste. Jarno tastte de grenzen van de zeevaartschool af. Daarvoor sprak de directeur een zware straf uit voor deze rebelse pupil. Wesley daagde dan weer de opzichter uit en sleurde zo de hele groep mee de nacht in. Dankzij oproerkraaier Wesley hebben de pupillen een erg korte nachtrust gehad.

Maar dat stopt de routine in de zeevaartschool natuurlijk niet. Oversten Cedric en Sylvia zorgen ervoor dat het vaste ochtendritueel dat om 6 uur stipt start, vlot verloopt. Tot ze op een klein ‘sanitair probleem’ botsen…

In de de les houtbewerking maken de mannelijke pupillen een kleine vuurtoren. Vooral Bjorn, nummer 4, munt hierin uit, maar bij Jarno loopt het voor geen meter. Terwijl de jongens stoere handenarbeid verrichten krijgen de meisjes les huishoudkunde. Wat staat er op het menu? Hutsepot van varkenspoten en –oren. 

De leerlingen worden de volgende ochtend nóg bruusker dan anders gewekt voor een razzia naar goederen die niet thuishoren op de zeevaartschool, zoals iPods en gsm’s. De oversten Sylvia en Cedric staan voor de lastige taak om de medeleerlingen te verraden die nog verboden objecten bezitten. ’s Namiddags gaan de jongens vissen en leren de meisjes leren authentieke semafoorvlaggen naaien. In de les semafoor leren de pupillen communiceren met vlaggen. Door de armen in verschillende posities te brengen, kan men alle letters van het alfabet seinen. Pupil Dimitri vindt het vooral een originele manier om Aline het hof te maken.

In de jaren ’50 was ook het geloof een belangrijk onderdeel van het lessenpakket. De pastoor verwacht van alle studenten dat ze de tien geboden perfect uit het hoofd kennen. Dat is vooral een zware beproeving voor pupil Isaie. Isaïe moet zich een dag later tegenover de aalmoezenier bewijzen. Hij moet de tien geboden uit het hoofd kennen. Maar het is niet Isaïe die de show steelt tijdens de les godsdienst! Het vroegtijdige einde van de les godsdienst luidt het begin in van muiterij…