Ondernemen: Ondernemingsplan

14/01/2013 - 14:31

Het ondernemingsplan is een must voor de startende ondernemer!

Wist je dat je de haalbaarheid van je plannen best eerst in kaart brengt?

Voor elke startende ondernemer is het zinvol om eerst een goede haalbaarheidsstudie en ondernemingsplan op te maken. Je vraagt je best voor de start af of je plan financieel en organisatorisch haalbaar is. Structureer eerst je ideeën: Waar zitten nog gaten in het verhaal? Welke informatie moet nog opgezocht worden? Hoe zit het met de cijfers, de kosten, de investering, …?

Wist je dat een ondernemingsplan nodig is bij je zoektocht naar financiering?

Een degelijk ondernemingsplan biedt je bij en na de start een houvast. Een ondernemingsplan omvat een heldere en voldoende gedetailleerde omschrijving van je product- of dienstidee, je managementteam, de marktanalyse en marketingstrategie, de organisatie en het business model, een implementatieplan, en een SWOT-analyse. Tot slot vertaal je dit beschrijvende plan naar cijfers. Een ondernemingsplan is immers belangrijk om anderen te overtuigen of mee te krijgen. Die anderen zijn: familie, bankiers, investeerders, leveranciers, professionele partners... Voor de bank is een doordacht plan onontbeerlijk voor het verstrekken van een financiering.

Wist je dat er heel wat tools zijn die je kunnen helpen?

Er zijn heel wat instrumenten en leidraden beschikbaar op het internet die je helpen bij de opmaak van je ondernemingsplan. Zo is er het Startkompas van Agentschap Ondernemen waarmee je de haalbaarheid van je plan kan berekenen. Voor de opmaak van je ondernemingsplan biedt Agentschap Ondernemen de leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan aan. UNIZO biedt op haar website de startsimulator aan, de starterkit kan je op de website van het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) invullen. Verscheidene banken bieden ook informatie en tools betreffende het ondernemingsplan aan. 

Wist je dat er ook heel wat organisaties zijn die je kunnen helpen?

Agentschap Ondernemen wil in opdracht van de Vlaamse regering prestarters stimuleren en ondersteunen bij de opstart van hun onderneming. Vlaanderen ondersteunt de begeleidingstrajecten voor specifieke doelgroepen: starters met groeipotentieel (Bryo), allochtonen (AZO!), personen met een arbeidshandicap (Z²O), ouderen (Start 50+) en vrouwen (Ondernemen in zich(t)). Prestarters kunnen voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie gebruik maken van het begeleidingstraject Go4Business bij UNIZO en VOKA. In het kader van de ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen - Bizidee kunnen deelnemers coaching aanvragen bij de opmaak van hen ondernemingsplan.

Wist je dat Agentschap Ondernemen je kan helpen bij het vinden van de juiste partner? Bel 0800 20 555 of surf naar www.startersinitiatieven.be.

Ontdek meer over Crème de la Crème

Nieuwe fragmenten

Crème de la crème programma info

Centraal in Crème de la Crème staan drie jeugdvriendinnen op een kantelmoment in hun leven. De dertigers voelen dat het zonder meer tijd is voor verandering. Maar kunnen ze zomaar hun leven omgooien en het verleden loslaten? Passie en smaak, sensualiteit en ambitie, hoogmoed en tegenslag: dat zijn de ingrediënten van deze romige serie die de kijker tien weken lang zal meeslepen en laten vluchten in het verhaal. De vrouwelijke hoofdrollen in Crème de la Crème worden vertolkt door Tine Laureyns, Joke De Bruyn en Elisabeth Bungeneers. Zij worden geflankeerd door Tom Van Landuyt, Dirk Van Dijck, Rik Verheye, Stefan Perceval, Mathias Sercu, Karel Deruwe, Camilia Blereau, Warre Borgmans, Chris Thys, Gène Bervoets en Ella-June Henrard.

Personages

Extra