Composteren - Rik Wouters

Rik heeft een prachtige ecologische siertuin. Hij zou er graag zijn compost in verwerken, maar hij weet niet hoe hij de ideale compost kan creëren. Momenteel verdeelt Rik zijn afval over verschillende hopen: een hoop takken, een hoop keukenafval... Daar kwam Jean verandering in brengen!

Om een goede composthoop te maken, kies  je eerst de beste plek uit. Best neem je een plaats waar veel schaduw is. Als de compost in de zon ligt, gaat hij te snel uitdrogen. Voor je de compostbak plaats, maak je de grond los. Zo komen regenwormen en andere micro-organismen die helpen bij de compostering meer naar de oppervlakte. De compostbak is snel gemaakt: zet 3 paletten in een hoek tegen elkaar en steek ze vast met ijzeren staven. Als je één kant open laat, kan je gemakkelijk compost opscheppen.

Verder is het belangrijk om 2 verschillende soorten materiaal af te wisselen: leg bruin, droog afval op nat, vers afval en omgekeerd. Droog afval bestaat bijvoorbeeld uit dorre takken, bladen... Onder nat verstaan we gazonmaaisel, keukenafval... Als je dit telkens afwisselt, krijg je een luchtige compost. Het is nuttig om tussen de lagen in regelmatig wat zeewierkalk te strooien. Hierin zitten 3 stoffen, jodium, selenium en calcium, die van nature uit niet in de compost zitten maar wel zorgen voor een veel rijkere compost.

Als je na een maand en na 3 à 4 maanden de compost omkeert, heb je een klein half jaar later de perfecte voeding voor je tuin!