Belangrijke legermissie

Voor welke belangrijke missie is Leo op de been?