Chris

Chris is één van de gedetineerden die schaamteloos profiteert van de chaos en het verderf in het cordon. Waarden en normen zijn hem vreemd. Zelfverrijking primeert en het maakt hem niets uit welke slachtoffers hij daarmee maakt. 

Chris wordt gespeeld door Vincent Van Sande (Chaussée d’Amour, Zone Stad, Kongo, De Ridder, e.a.)