Catherine en Inge uit 'Mijn Restaurant!' gezet

De jury van ‘Mijn Restaurant!’ heeft beslist dat Catherine en Inge, de Oost-Vlaamse vriendinnen die het pand in Aalst betrekken, het programma ‘Mijn Restaurant!’ moeten verlaten. De jury nam deze beslissing omdat ze tijdens de opnames van de afgelopen weken vaststelden dat de vrouwen hun opdrachten niet tot een goed einde konden brengen wegens aanhoudende meningsverschillen en ruzies tussen elkaar. Ze geloven dan ook niet dat beide vrouwen op die manier een restaurant kunnen runnen.

De beslissing van de jury is gevallen nadat ze de afgelopen weken de vrouwen bezig hebben gezien. Voor de kijkers duurt het dus nog een paar weken voor zij dit op het scherm zullen te zien krijgen. Wel zal in de komende afleveringen snel duidelijk worden dat Catherine en Inge geen overeenstemming vinden.

Argumentatie van de jury

De jury heeft beide vrouwen op de hoogte gebracht van de beslissing. Juryvoorzitter Peter Goossens geeft toelichting bij de beslissing: “Dit jaar leggen we in ‘Mijn Restaurant!’ meer de focus op restaurants die goed kunnen draaien en die rendabel kunnen zijn. We verwachten van de kandidaten dan ook dat ze in staat zijn om een echt restaurant te doen draaien. Een feilloze samenwerking is noodzakelijk om dit te realiseren. De afgelopen weken is het voor ons als jury zeer duidelijk geworden dat Catherine en Inge daar niet in slagen.”

“Door hun meningsverschillen en hoog oplopende ruzies zijn ze niet in staat om opdrachten naar behoren uit te voeren, laat staan dat ze in staat zouden zijn om een restaurant te runnen. Vorige week hebben ze een gele kaart gekregen van ons, een serieuze verwittiging dat het zo niet verder kon. De dames hebben zich daarna niet herpakt, in tegendeel. En dus heeft de jury unaniem beslist om hen uit te sluiten uit ‘Mijn Restaurant!’.”

“We zijn er namelijk van overtuigd dat ze op deze manier geen restaurant kúnnen uitbaten. Het is bijzonder pijnlijk vast te stellen dat mensen die de kans krijgen om een restaurant te winnen, deze kans niet ten volle grijpen. We geven dan liever de voorkeur aan een ander koppel om hun droom waar te maken. Het geeft ook nog eens aan dat een goede vriendschap alleen niet volstaat om het samen te maken als restauranthouders.”

Open casting

Nu Catherine en Inge uit ‘Mijn Restaurant!’ zijn, snakt het prachtige historische pand in Aalst naar een nieuw duo.

Gastvrouw Rani De Coninck licht toe: “We geven nu aan iedereen in heel Vlaanderen de unieke kans om nog tijdens het programma in de wedstrijd te stappen en in Aalst zijn eigen restaurant te beginnen. Wie zich geroepen voelt en de capaciteiten heeft om een restaurant op te starten en te runnen, kan zich kandidaat stellen. Een rendabel restaurant kunnen runnen, dat is de insteek dit jaar. De kandidaten kunnen zich aandienen tot de restaurants opengaan en zich hier inschrijven.”

Het sterkste duo dat zich via de open casting aanbiedt, kan vanuit Aalst de eer van Oost-Vlaanderen in ‘Mijn Restaurant!’ verdedigen. Maar als er dan geen geschikt duo gevonden is, zal de provincie Oost-Vlaanderen dit jaar geen restaurant hebben in ‘Mijn Restaurant!’.