Mensen zoeken

Staf, Rudy en Evy bekijken hoe ze het huis van Lutgard gaan aanpakken. Ondertussen mobiliseert zus Ingrid iedereen om te komen helpen. Het startschot wordt gegeven.

Meer video's van Bouwen aan Geluk