Voorwaarden Vlindertool

VTM - Boer zkt Vrouw – e-card-tool

Wat is de Boer zkt Vrouw e-card-tool?
Deze tool biedt de mogelijkheid een gepersonaliseerd, elektronisch kaartje (e-card) te sturen.

Periode
De tool is actief vanaf maandag 16/9/2019 om 22u30 tot en met 18/11/2019 om 23u59. 

Wie kan deze tool gebruiken:
De tool is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt DPG Media zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken personen te blokkeren. 

De deelnemer is verantwoordelijk voor het correct invullen van alle adresgegevens. DPG Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

- het niet ontvangen van de elektronische kaart. Bij foutief adres wordt de elektronische kaart niet opnieuw verzonden.

- de inhoud van de elektronische kaart

DPG Media kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media, de duur van de actie wordt veranderd of indien de actie wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan DPG Media niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten waardoor niet kan worden deelgenomen.

Het gebruik van de tool impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat DPG Media de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de actie . Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van DPG Media. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.dpgmedia.be/nl/privacy.

DPG Media kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van deze praktische info wijzigen.

Spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege DPG Media. DPG Media kan ten allen tijde de voorwaarden aanpassen.