Specifiek wedstrijdreglement VTM : Het Grote Familie-Quaranataine-Spel DAG 1

Specifiek wedstrijdreglement VTM : Het Grote Familie-Quarantaine-Spel DAG1

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de specifieke deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op  de wedstrijd “Het Grote Familie-Quarantaine-Spel DAG 1” (hierna genoemd ‘wedstrijd’) die DPG Media/VTM, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, (mede) organiseert.

Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben de specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele problemen.

 

2. Periode

De wedstrijd vangt aan op 30 maart 2020 vanaf 9u en loopt af op 31 maart 2020 om 8u. .

 

3. Wie kan deelnemen?

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België en minimum 13 jaar oud met uitzondering van

-           de personeelsleden en de bestuurders van DPG Media en haar gelieerde vennootschappen,

 

-           elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

 

-           de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke  personen.

 

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren.

Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek e-mailadres aan de wedstrijd deelnemen.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

 

4. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd bestaat erin om zo lang mogelijk het woord Familieeeeeee te zeggen. (Dus wie heeft de langste adem).

Wie wil deelnemen filmt zichzelf terwijl de opdracht uitvoert. Op dezelfde opname moet ook een timer in beeld te zien zijn die registreert hoelang je de opdracht kan volhouden.

Deel de video op Instagram of Facebook met de Hashtag #BlijfinuwKot of #Familie om deel te nemen aan de wedstrijd. 

De personen die dit het langste volghouden zijn de winnaar van de wedstrijd.

 

5. Prijzen

De prijs is een dekentje.

De winnaars worden na het verlopen van de wedstrijd gecontacteerd door de redactie via Instagram of Facebook. Indien de persoon dit bericht niet binnen 2 dagen na de uitzending stuurt, vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins een compensatie voorzien. De prijs gaat dan naar de volgende in de rangschikking.

Deze prijs kan geenszins ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

DPG Media maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. DPG Media kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan DPG Media niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan DPG Media eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

 

6. Algemeen

https://vtm.be/algemeen-wedstrijdreglement-medialaan-nv