Schrijf je bedrijf in voor 'Bezoek van de Baas'

Een klassiek sollicitatiegesprek is voor veel werkgevers niet de beste manier om een sollicitant écht te leren kennen: stress kan voor een capabele kandidaat verlammend werken, terwijl een ander dan weer een indruk nalaat die niet strookt met de werkelijkheid. Met alle gevolgen van dien. Daarom worden de rollen in ‘Bezoek van de Baas’ omgedraaid, en gaat de werkgever bij 3 sollicitanten op bezoek voor een etentje en een verkennend gesprek.

De werkgever zal in totaal 3 huisbezoeken doen bij de kandidaten die geselecteerd zijn op basis van cv en motivatiebrief. Na een grondige evaluatie zullen 2 van de 3 sollicitanten worden uitgenodigd voor een groepsactiviteit en krijgen ze de kans om een hele dag mee te draaien in het bedrijf. Uiteindelijk zal de werkgever 1 van hen een arbeidscontract aanbieden.

Schrijf je hier in en recruteer je werknemers via het programma 'Bezoek van de Baas'.