PROTOCOL Belgium’s got Talent Seizoen 6

De kijker als jurylid tijdens de auditie-afleveringen

In seizoen 6 van Belgium’s got Talent kan de kijker elke auditieaflevering via vtm.be mee jureren. Per aflevering kan de kijker, als jurylid, 3 acties ondernemen: de kijker kan voor rood, groen of een Golden buzzer kiezen om te jureren. Per aflevering mag de act met het hoogste percentage Golden Buzzers uit die aflevering door naar de studioshows. Dat percentage is de verhouding Golden Buzzers tot de rood en groen acties die de kijker kan ondernemen. Het percentage wordt per act berekend.

Basisopzet

- Speel mee via vtm.be
- De kijker moet zich registreren en inloggen om toegang te krijgen en mee te jureren
- De kijker kan 3 acties ondernemen: rood, groen of Golden Buzzer.
- Elke actie is gratis.
- De kijker voert een geldige actie uit door in de app op rood, groen of Golden Buzzer te klikken tijdens de uitvoering van die act op antenne
- Elke geregistreerde en ingelogde kijker kan slechts één geldige Golden Buzzer per aflevering uitdelen.
Voor de andere acties is er geen limiet tijdens de uitzending.
- De acties kunnen per act enkel ondernomen worden tijdens de uitvoering van die act op antenne
- De winnaar is de act met het hoogste percentage Golden Buzzers van die aflevering, berekend per act als percentage van het totale aantal acties.
- Deze winnaar mag door naar de studioshows.
- Indien de act met het hoogste percentage Golden buzzers dezelfde is als de Golden Buzzer van een van de juryleden of van de hosts, dan is er die aflevering maar 1 act die rechtstreeks doorgaat naar de studioshows, nl. de act die door beide partijen gekozen is (jury/hosts enerzijds, de kijker anderzijds).

Wanneer kan je jureren?

De hosts leggen in het begin en/of in de loop van elke aflevering uit hoe de kijker mee kan jureren dmv de 3 acties via vtm.be. Deze handleiding is ook terug te vinden op vtm.be
De rood, groen en golden buzzer knoppen zijn actief en kunnen gebruikt worden per act, telkens een act begint en sluit op het einde van de act voor de kandidaat met de jury spreekt. Dit zal duidelijk zichtbaar zijn in de app. Eens de Golden Buzzer geldig is ingedrukt voor een bepaalde act, is deze niet meer bruikbaar voor andere acts tot aan de volgende auditie-aflevering. Ook dit zal duidelijk zichtbaar zijn in de app.

Meedelen van de resultaten

Meteen aansluitend aan elke auditie-aflevering zal de winnaar van die aflevering op antenne te zien zijn met de boodschap dat dit de winnende Golden Buzzer act is van deze auditie-aflevering. Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd in het geval dat de Jury/Hosts dezelfde Golden Buzzer hebben gekozen als de kijker. De uitslag wordt doorgegeven aan de dienstdoende deurwaarder middels een voor echt verklaard papier met daarop de namen van de hoogst geklasseerde kandidaten en hun volgorde. 

Toezicht

Deze procedure staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarders De Ceuster & Van Landeghem. Het proces zelf wordt begeleid door iemand van DPG Media die de online Golden Buzzer beheert. In geval van overmacht, technische storingen of enig probleem van welke aard of oorsprong ook, waardoor enig geldig Golden Buzzer spelkanaal verstoord wordt of uitgeschakeld wordt, dan beslist de gerechtsdeurwaarder over het verloop als volgt  

1. Indien de gerechtsdeurwaarder oordeelt dat de binnengekomen resultaten representatief zijn, dan is de uitslag geldig en definitief. De act die in verhouding tot de rood-groen acties het hoogste percentage Golden Buzzers heeft, gaat door naar de studioshow.
2. Indien de gerechtsdeurwaarder oordeelt dat de binnengekomen Golden Buzzers niet representatief zijn omdat er niet meegespeeld kan worden via vtm.be, dan gaat er die aflevering geen act door naar de studioshow via dit spelsysteem.
In geval van gelijkstand, dan wordt er gekeken naar de cijfers na de komma tot de gelijkstand doorbroken is.

Verslag

Tijdens de procedure worden alle resultaten geëxporteerd en verzameld. Deze resultaten worden ook door de verantwoordelijke van DPG Media en de gerechtsdeurwaarder voor echt ondertekend.