Mr. Sousa & The Barracudas

Mr. Sousa & The Barracudas is een 7-koppige blazersformatie uit de Kempen. Individueel zijn ze professionele muzikanten maar samen proberen ze nu het idee uit de wereld te helpen dat orkesten per definitie saai en on-sexy zijn. Opvallend is hun drummer met vissenkopmasker, ‘The One’, een lid van de groep van wie ze de identiteit halsstarrig verborgen willen houden…