Mist Versavel Afrika?

Het onderzoek wijst uit dat het slachtoffer de avond voordien had deelgenomen aan een 'sleutelparty', georganiseerd door Marc Verhaegen, de manager van het hotel, en diens vrouw Liese. Van In en Versavel gaan terug het veld in alsof het nooit anders is geweest, maar waarom is Versavel echt teruggekeerd uit Afrika?