Klikt het tussen Kim en Mitch?

Kim Vanmaele en Mitch Dedecker leren elkaar beter kennen op café. Maar eerst volgt er een officiële mededeling van Dekee. Hij gaat er even tussenuit voor privéredenen en geeft het roer over aan Van In.