Jelle Cockx verliest de strijd

Jelle heeft nagedacht over het voorstel van Tom om zijn nier af te staan. Ze is dankbaar voor zijn hulp en wil de operatie laten doorgaan. Terwijl Smeekens zich voorbereidt loopt het grondig mis en wordt Jelle in allerijl weggevoerd.