Papier hier

 

De speler moet 3 wc-rollen zo afrollen dat ze binnen een aangeduid veld, 4m verderop blijven liggen.

Benodigdheden:

• Startlijn en 4 m verderop een rechthoekige markering (Lengte 3m, Breedte 0,5m)
• 10 rollen toiletpapier (type rol die vlot uitrolt op een effen vloer) (Aldi: 3lagig)
• oefen op een egale vloer!

Spelregels:

1) Na het startsignaal neemt de speler de eerste wc rol met beide handen vast aan het eerste (losse) vel toiletpapier. Daarna stoot hij de rol richting het gemarkeerde veld. Het is niet toegestaan om in één keer meerdere rollen klaar te leggen.
2) De speler knielt en moet het eerste vel met beide handen vasthouden, vervolgens één stootbeweging maken, zodat het paier afrolt. Tijdens het uitrollen mag de speler het papier loslaten. 
3) Let op: Na de eerste en enige „stoot“ mag de speler geen stoot- of trekbewegingen meer maken om het uitrollen te manipuleren.
4) De handen die het eerste vel papier vasthouden mogen op geen enkel moment de startlijn overschrijden.
5) Het toiletpapier mag niet scheuren.
6) De wc rol moet volledig binnen de markering tot stilstand komen. Een rol die nog gedeeltelijk op de markering ligt telt niet mee voor het resultaat.
7) Wanneer een wc-rol - die al binnen de markering ligt - wordt weggeduwd en daardoor buiten of op de markering belandt, dan telt deze laatste niet mee voor het resultaat. Omgekeerd: Wanneer een rol een andere rol netjes binnen de markering duwt, dan telt deze laatste wél mee voor het resultaat.
8) De speler kan maximaal 10 keer een rol toiletpapier uitrollen.
9) Om de opdracht met succes te voltooien, binnen de 60 seconden, moeten er in totaal 3 rollen wc-papier binnen de markering blijven liggen.