Pakplaat (duo)

Bij deze duo-opdracht moet één speler cd-schijfjes gooien en de andere speler moet deze opvangen en klemmen tussen 2 pannenbodems en ze vervolgens tussen de benen door  in een (schuur)borstel rechtopzetten. In de borstel moeten 5 cd’s blijven steken.

Benodigdheden:

• 1 tafel 90 cm hoog waarop de cd-schijfjes liggen (in een houder)
• 50 cd’s
• 2 (platte) pannenkoekenpannen (gekocht bij Hema, diameter 25 cm)
• 1 hoepel
• 1 grote schuurborstel (zonder bezemsteel)

Spelregels:

1) Speler A staat bij de tafel met cd’s. Speler B staat in een hoepel 3,5m verder met de twee pannen in de hand. Achter speler B ligt de schuurborstel.
2) Na het startsignaal mag speler A een cd nemen en naar speler B gooien. Speler B vangt de CD op tussen de bodems van de 2 pannen en klemt vervolgens de cd – d.m.v. een beweging onder de benen door - in een schuurborstel.
3) Een cd die op de grond valt of het lichaam raakt telt niet meer mee.
4) De cd‘ s mogen slechts één voor één gegooid worden naar speler B.
5) Een cd die tijdens het spel uit de borstel rolt of valt telt niet mee voor het eindresulaat. 
6) Let op: het is toegestaan om de cd’s horizontaal, verticaal of diagonaal in de borstel te klemmen.
7) Om de opdracht met succes te voltooien moeten er, binnen de 60 seconden, 5 cd’s tegelijkertijd in de borstel rechtstaan.