Kantoor Domino

De speler moet een dominopad opstellen met volledige en gesloten pakken copieerpapier die op de smalle zijde rechtop staan. De speler laat de pakken tenslotte als een rij dominostenen omver vallen, waarbij het laatste pak de bel doet rinkelen.

Benodigdheden:

• 11 pakken wit copieerpapier (per pak: 500 bladen, in intacte verpakking)
• 1 hotelbel
• een startlijn 

Spelregels:

1) Er staat 1 pak papier rechtop (op de korte kant), op 3,25 meter van de bel. (startlijn)
2) De stapels met in totaal 10 pakken papier liggen op 1 meter linksachter de kandidaat.
3) Na het startsignaal, mag de speler één voor één een pak papier rechtop op de korte kant plaatsen, in een rechte lijn met het pak dat er al staat. 
4) De speler moet per keer 1 pak oppikken en neerzetten. Hij mag de pakken nooit gooien of schuiven.
5) De speler mag de eerder neergezette pakken papier ten allen tijde nog verplaatsen.
6) Als een pak omvalt gedurende het spel dan moet de speler dit oppakken en opnieuw plaatsen.
7) Als een pak eerder op de bel valt moet de speler het pak terug recht zetten. Als de bel rinkelt tijdens het zetten van de pakken, telt deze niet mee!
8) Om het domino-effect te creëren mag de speler alleen het eerste pak met een zachte tik van de hand doen kantelen. Alle andere pakken moeten vanzelf omvallen.
9) Om de opdracht met succes te volbrengen, moet de speler binnen 60 seconden het domino effect creëren, waarbij 11 pakken papier 1 voor 1 omvallen en het laatste pak de bel doet rinkelen.