Helithee

De speler moet 5 x 2 samengelijmde theezakjes aan een waslijn slingeren vanop 2,5m afstand.

Benodigdheden:

• 50 theezakjes, per 2 met het lipje aan elkaar gekleefd
• waslijn van 1,75m lengte tussen 2 palen gespannen, op een hoogte van 2 meter. 
• een tafeltje (110cm hoog)
• een startlijn op 2,50 meter van de waslijn

Spelregels:

1) Na het startsignaal mag de speler een paar van (verlijmde) theezakjes in de hand nemen en wegslingeren.
2) De speler moet tijdens het hele spel achter de startlijn blijven staan. Zoniet volgt eliminatie.
3) De speler moet steeds éénzelfde hand gebruiken om de theezakjes vast te nemen en naar de waslijn te werpen. 
4) De paren vastgelijmde theezakjes mogen slechts 1 per 1 gegooid worden.
5) Valt er een theezakjespaar toch nog van de waslijn voor de tijd om is dan telt dit paar niet mee voor het eindresultaat.
6) Een paar theezakjes dat aan een ander paar blijft haken en daardoor niet rond de waslijn hangt, telt niet mee.
7) Om de opdracht met succes te volbrengen moeten er, binnen de 60 seconden, 5 paar theezakjes gelijktijdig aan de waslijn hangen gedurende 3 seconden