Merveille werd als enige kind afgestaan

Merveille is 20 jaar en studeert orthopedagogie aan de Katholieke Hogeschool Limburg. In 1992 wordt ze geboren in Kinshasa. Drie jaar later besluit haar mama haar af te staan voor adoptie. De mama van Merveille stond enkel haar af en niet haar andere broers en zussen. De economische toestand in Congo maakten het onmogelijk voor de mama van Merveille om nog voor al haar kinderen te kunnen zorgen. Mathias vindt dat het tijd is dat Merveille haar mama opnieuw kan vastpakken en neemt haar mee naar Afrika.