Woon jij in een 'groene' gemeente?

Kijk snel waar jouw gemeente staat in de lijst, en of je er trots op mag zijn. Je kan ook kijken op de kaart of je gemeente binnen jouw streek goed scoort op ecologie.

De klimaatkaart van Vlaanderen
In samenwerking met de VREG (de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt) en distributie bedrijven EANDIS en INFRAX heeft HET NIEUWS van vtm de klimaatkaart van Vlaanderen ontwikkeld.

Het Nieuws van vtm stelde een lijst samen van de klimaatinspanningen van de 308 Vlaamse gemeenten. Maar welke parameters gebruik je dan? En wat laat je meetellen in de berekeningen. Heel het klimaatverhaal blijkt een doolhof van cijfers. Veel algemeenheden, veel overheden, veel databanken, maar weinig gebundelde informatie op gemeentelijk niveau. En toch… In samenwerking met de VREG, de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt en distributie bedrijven EANDIS en INFRAX konden we een relevant beeld schetsen van de Vlaamse situatie. Door voor elke gemeente dezelfde objectieve parameters te verwerken, konden we elke gemeente een plaats geven op de klimaatkaart van Vlaanderen.

Daarbij hielden we rekening met:

- de energie die gemeenten besparen en de inspanningen die ze doen om inwoners te motiveren om energievriendelijk te wonen. De waarde werd berekend aan de hand van premies van de netbeheerders die gemeenten betalen aan hun inwoners, bijvoorbeeld als ze hun dak isoleren, dubbele beglazing plaatsen of een condensatieketel installeren.
- de hernieuwbare en groene stroom die gemeenten produceren op hun grondgebied. Daarbij ondermeer energie gewonnen uit wind, water, warmtekrachtkoppeling, warmtekrachtkoppeling, bio centrales, stoomturbines en zonnepanelen op industrieel niveau. Zonnepanelen bij patrticulieren werden niet meegerekend omdat er geen recente cijfers beschikbaar zijn per gemeente.

De productie - en besparingsquote zijn samengeteld en berekend per inwoner, uitgedrukt in kWh.