Meer weten: CO2 en klimaatverandering

STAP VOOR STAP NAAR -10% in 2010!

Wat is 1010?

10:10 is een wereldwijd initiatief om de CO2-uitstoot met 10 procent te reduceren in 2010. Gestart in Engeland loopt de campagne inmiddels in 128 landen!

Thuis, op school, op het werk, in de gemeente. Het is simpel en iedereen kan het doen. Moet je je eens voorstellen wat er gebeurt als we al die klimaatstappen bij elkaar optellen!
10:10 heeft een positief effect, niet alleen op het klimaat, maar ook op je portemonnee, je gezondheid, en je humeur. We moeten het zelf doen en zo geven we het goede voorbeeld aan de politiek.

Neem een kijkje naar de oproepen die onze BV’s lanceerden tijdens de Groene Week. Combineer enkele acties die jou goed uitkomen en reduceer je CO2 voetafdruk nog met 10% in 2010.
 

 

CO2 en klimaatverandering

Naast alle andere belangrijke wereldproblemen is de klimaatopwarming de meest dringende: we riskeren het verlies van natuurlijke rijkdommen zoals water, hout, vis, vruchtbare grond, zuurstof en biodiversiteit. Dit verlies is onomkeerbaar als de aarde meer dan 2°C opwarmt.

CO2 (koolstofdioxide) is een van de grote ‘boosdoeners’ van de  klimaatopwarming. CO2 is een broeikasgas dat door de overmatige uitstoot ervan verantwoordelijk is voor een versnelde opwarming van de aarde. Van alle broeikasgassen heeft CO2 het grootste aandeel in het broeikaseffect.
CO2 komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas. En dat is het geval voor een groot aantal menselijke activiteiten zoals het gebruiken van gemotoriseerde voertuigen, het verwarmen van huizen (op basis van aardgas of elektriciteit), het produceren van (niet groene) elektriciteit.

 

Wat moeten we doen?

Elke Belg stoot vandaag 12,3 ton CO2 uit per jaar.  Tegen 2050 mag iedere bewoner op aarde maar 1,2 ton CO2 uitstoten per jaar. 90% minder dus!
Als we dit doen, kunnen we onder 2°C opwarming blijven en kunnen we de gevolgen van de klimaatopwarming vermijden of beperken. 

 
Doe mee met 10:10! Iedere stap telt!