Ann Lemmens eet af en toe vegetarisch

Voor elke kilogram rundsvlees wordt 10.000 liter water verbruikt. Als je dan een keer per week bijvoorbeeld vegetarisch probeert te eten, kan dit drinkwater dat voor veel andere doeleinden gebruikt worden. We beseffen niet altijd even goed hoeveel grondstoffen er voor bepaalde producten nodig zijn.

Meer video's van Archief