Charlotte

Charlotte, 29 jaar, woont in Aalst en is kleuteronderwijzeres.