De scouts van Prins Laurent

01/10/2012 - 16:43 1 keer bekeken

Dinsdag 2 oktober - “Ultraconservatief, streng religieus en disciplinair’ zo werden de Europascouts vorige week in de Vlaamse kranten omschreven.  Ze kwamen in het nieuws nadat Prins Laurent zijn 3 kinderen erbij had ingeschreven.

In Vlaanderen telt deze beweging 4 scoutsgroepen verspreid over de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.  1.200 kinderen zijn lid.

De Europascouts zijn daarmee één van de kleinere jeugdbewegingen in ons land maar hun aantal stijgt elk jaar. Nathalie Flama is moeder van 5 en groepsleider in Gent:  “De Europascouts dat is de liefde voor de natuur, een mooi lied, een mooi gebed. Het beleven van de mis maar op een  jeugdige manier. De mis in open lucht met een altaar dat we zelf gesjord hebben.”

Daar waar het bij andere scouts en jeugdbewegingen meer en meer een vage herinnering is geworden, blijft de katholieke stempel een belangrijk aspect binnen de Europascouts. Discipline en dienstbaarheid zijn er goede deugden. En daar willen ouders soms verre afstanden voor afleggen. Anthony Qvick “De indruk die ik heb is dat de scoutstraditie hier toch nog iets duidelijker naar voor getreden wordt. De essentie is eigenlijk het scoutisme en er zit een saus van een christelijke levenshouding bij. En dat vind ik een goed evenwicht.“

Christophe Lambrechts is verbondscommissaris van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  Zij tellen 75.000 leden in Vlaanderen. Volgens hem is er een enorm verschil tussen beide bewegingen : “De Europascouts is vooral gericht op geloofsoverdracht. Zij willen het katholicisme overdragen op de jongeren... Ik denk dat zij kiezen voor het conserveren van het Victoriaanse tijdperk. Heel militaristisch, heel katholiek. Zij kiezen ervoor om dat beeld te behouden en wij vragen aan de jongeren hoe ze willen evolueren. En wij kneden samen met de jongeren van nu het beeld van scouting hoe wij dat zien in de maatschappij”. 

Telefacts ging dit weekend mee op kamp met de Europascouts.

Ontdek meer over Telefacts