SYTYCD-Disclaimer

14/08/2011 - 11:48

'It’s UP2U' is geen wedstrijd en staat volledig los van het programma So You Think You Can Dance (SYTYCD). Deelnemers aan het programma SYTYCD kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de uitslag van It’s UP2U. De uitslag van 'It’s UP2U' heeft onder geen enkel beding een invloed op het effectieve verloop en op het officiële eindresultaat van het programma SYTYCD.

Ontdek meer over So You Think You Can Dance