Praktische informatie rond moederdagactie

In het kader van Moederdag biedt MEDIALAAN (VTM) haar kijkers de kans een gratis gepersonaliseerd postkaartje te sturen naar hun mama. De voorwaarde is wel dat haar woonplaats in België gevestigd is. Vanaf 18 april 2016 vanaf 09.00 tot en met 3 mei 2016 12.00 kan je via  vtm.be of de speciale applicatie in de VTM-app een kaartje aanmaken.

Alle kaartjes die worden aangemaakt via vtm.be of de VTM-app worden automatisch op woensdag 4 mei 2016 door bpost verstuurd. Hier is geen promocode voor nodig, alle kaarten aangemaakt via vtm.be worden vanzelf gratis verstuurd. Alle kaartjes die in deze periode en telkens voor 15.00 via de Mobile Postcard applicatie van bpost aangemaakt worden, worden dezelfde dag door bpost verstuurd tenzij de verzenddatum manueel werd aangepast bij het aanmaken van de postkaart. Hierbij wordt aangeraden woensdag 4 mei 2016 in te geven. Bovendien worden deze kaartjes gratis verstuurd wanneer bij het aanmaken ervan de promocode “vtm” werd ingegeven. 

Per uniek e-mailadres kan slechts eenmaal worden deelgenomen.

Bovendien wordt op zaterdag 7 mei 2016 aan de mama’s van de eerste 10.000 deelnemers een doosje merci-chocolade aan huis geleverd. Bij afwezigheid biedt de postbode het pakketje een tweede keer aan op maandag 9 mei 2016. Indien dan niemand aanwezig is, laat hij een briefje achter in de brievenbus met instructies voor het afhalen van het chocoladepakket vanaf dinsdag 10 mei 2016 in het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt. Per uniek adres, opgegeven bij het aanmaken van het postkaartje via vtm.be, de VTM-app of de Mobile Postcard app van bpost, wordt slechts 1 doos merci-chocolade opgestuurd.

Voor het gebruik van Mobile Postcard van bpost, via de applicatie of via de desktop plug-in op vtm.be, gelden de Algemene Voorwaarden van het product http://www.bpost.be/site/nl/conditions.html

Voor de verzending van de postkaarten zijn de Algemene Voorwaarden inzake de dienstverlening van bpost van toepassing. http://www.bpost.be/site/nl/conditions.html

MEDIALAAN verleent geen enkele garantie. MEDIALAAN & bpost hebben geen controle over de aard van de gepersonaliseerde foto die zal verstuurd worden en wijzen in dit kader ook alle verantwoordelijkheid af. 

 

De deelnemers zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de actie en de organisatoren.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN ligt, de duur van de actie wordt veranderd of indien de actie wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een gsm-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten.

Elke deelnemer geeft MEDIALAAN door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat MEDIALAAN de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de actie en de producten en diensten van MEDIALAAN. Deze gegevens zullen ook gebruikt worden voor het verzenden van de doos merci-chocolade. 

De deelnemer draagt volledige verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevulde adresgegevens. Elke deelnemer via de Mobile Postcard app van bpost, geeft bpost de toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan MEDIALAAN. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan MEDIALAAN kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

MEDIALAAN kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van deze praktische info wijzigen. 

 

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MEDIALAAN.

MEDIALAAN kan te allen tijde de voorwaarden aanpassen.