Naevus van Becker

06/06/2012 - 13:13

Een Naevus van Becker is een grote, licht gepigmenteerde huidplek met overbeharing. Ze komt voor  op de schouder, romp of bovenarm. De aandoening komt vaak in de zomer (na zonverbranding) aan het licht. Er is geen gevaar voor een kwaadaardige ontaarding. Deze huidaandoening komt vooral voor bij jonge mannen: één op 200 mannen ontwikkelt in de loop van het leven een Naevus van Becker. Een behandeling is niet noodzakelijk. 

Meer info:

http://www.pigmentdisorders.com/index.php?Itemid=77&id=35&option=com_content&task=view

Ontdek meer over Het Spreekuur