Ondernemen: Eco-efficiëntie

07/01/2013 - 20:00 1 keer bekeken

Eco-efficiëntie is een vorm van milieuzorg en slaat kort gezegd op 'meer doen met minder'. Als een bedrijf goederen kan produceren met minder materiaal, water, energie en afval, dan dalen de kosten waardoor het bedrijf meer competitief wordt. Eco-efficiëntie combineert m.a.w. economische en ecologische winst.

Wist je dat er een eco-efficiëntiescan bestaat?

Om geïnteresseerde ondernemingen op weg te helpen heeft de overheid een eco-efficiëntiescan ontwikkeld. Dit is een bedrijfsdoorlichting die in kaart brengt waar eco-efficiëntieverbetering mogelijk is. Daarbij worden, waar mogelijk, ook voorbeelden gegeven van concrete verbetermaatregelen. Ook wordt de link gelegd naar mogelijke subsidies, lopende (overheids)initiatieven, de markt van de private dienstverleners, implementeerbare technologieën… De scan is heel ruim en gaat van bvb. energiebesparing tot aanpassingen aan het productontwerp of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Voor bijna elke onderneming kan de scan interessante resultaten opleveren!

Wist je dat de scan gratis is?

De scan wordt uitgevoerd via een bedrijfsbezoek, is gratis en neemt ongeveer 3 uur in beslag. Bedrijven die een scan laten uitvoeren, hebben recht op een subsidiebonus bij de aanvraag van een ecologiepremie.

Wist je dat Agentschap Ondernemen deze scan uitvoert?
Om een scan te laten uitvoeren kunt u contact opnemen met Agentschap Ondernemen via info@agentschapondernemen.be of 0800 20 555.

Lees meer op de site van Agentschap Ondernemen

Ontdek meer over Crème de la Crème